Young Professional op opdracht bij Lely Waste & Recycling project

1 min leestijd
november 23

Lely is een Nederlandse producent van robots en datasystemen, gevestigd in Maassluis. Het bedrijf produceert voornamelijk machines voor de melkvee-industrie, waaronder volautomatische melkrobots, voeder- en mestrobots. Lely's visie is 'een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector'. Haar ambitie is dan ook om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. Om dit te bereiken zijn er binnen Lely verschillende duurzaamheidsinitiatieven opgezet, die worden onderverdeeld in de categorieën: Bright Business & Bright Farming. Bright Business richt zich op de acties van Lely als bedrijf, Bright Farming gaat over de impact die Lely kan maken met haar innovaties in de agrarische sector. Onze Young Professional Sijtje de Leeuw doet een opdracht bij Lely, waar we graag meer over vertellen.

Een van de initiatieven op het gebied van Bright Business betreft de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). UPV houdt in dat producenten/distributeurs financieel verantwoordelijk zijn voor de producten die zij op de nationale markt brengen. De Europese wetgeving over dit onderwerp is constant in ontwikkeling. Momenteel is deze wetgeving voornamelijk gericht op de financiële verantwoordelijkheden omtrent verpakkingen, batterijen en elektronica. De Europese wetgeving geeft enkel een overkoepeld kader, waarop de individuele landen hun eigen regelgeving baseren. Dit zorgt voor veel verschillende voorwaarden en regels in de lidstaten, en het is daarom ook een uitdaging om dit in alle landen goed te monitoren. 

Lely neemt naast de financiële verantwoordelijkheid ook een organisatorische verantwoordelijkheid, waaronder verantwoordelijkheid op het gebied van verpakkingsafval. Lely heeft in een aantal landen een retourstroom opgezet. Via een portaal kunnen boeren aangeven dat zij lege plastic cans klaar hebben staan om opgehaald te worden. Deze plastic cans worden vervolgens opgehaald en gerecycled, waardoor het plastic weer opnieuw gebruikt kan worden. 

Sijtje richt zich binnen Lely op deze ontwikkelende regelgeving. Zij houdt zich onder andere bezig met het monitoren van de wetgeving in de EU-landen, het doen van de registratie en het verder verbeteren en uitbreiden van de huidige registratie omtrent de afvalstromen batterijen, verpakkingen en elektronica. Daarnaast is een van de doelen van het project om de retourstroom uit te breiden naar andere landen binnen de EU. Sijtje zal zich ook richten op de uitbreiding hiervan.

 

Sijtje de Leeuw
Sijtje de Leeuw
Public Young Professional