Verhoog Werknemerswelzijn: Strategieën & Kansen voor Moderne Werkgever

3 min leestijd
mei 24

In de moderne werkomgeving is het welzijn van werknemers een topprioriteit, zoals consequent wordt bevestigd door zowel onderzoek als bedrijfsrapporten. Recent onderzoek van RIVM en TNO benadrukt dat de psychosociale arbeidsbelasting de komende 20 jaar exponentieel zal toenemen. Subsidies vanuit de overheid, zoals de MDIEU subsidie, bieden een unieke kans voor werkgevers om innovatief aan de slag te gaan met dit onderwerp.

Grote ondernemingen zijn goed in staat om de voornaamste pijnpunten in het welzijn van hun personeel—vooral met betrekking tot ziekteverzuim— te identificeren. Dit biedt kansen om aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met het aanvragen van een MDIEU subsidie. Maar het duiden van specifieke oorzaken en het ontwikkelen van effectief (preventief) beleid dat daadwerkelijk impact heeft blijft een uitdaging.

Segmentatie en Doelgroepgerichte Aanpak

Veel bedrijven segmenteren op basis van specifieke aandachtsgebieden, maar in de praktijk blijkt het een uitdaging om dit concreet en relevant te maken voor werknemersgroepen die specifieke uitdagingen ervaren. Bijvoorbeeld jonge ouders: zij staan voor een unieke uitdaging die een nieuwe balans tussen werk en privé vereist. Hier komt de complexiteit van een goed welzijnsbeleid naar voren—hoe ontwikkel je beleid dat zowel eerlijk als praktisch toepasbaar is voor een specifieke doelgroep? Maar je richten op een specifieke doelgroep biedt ook kansen: het aanscherpen van je bestaande beleid en interventies om écht impact te hebben op een kwetsbare doelgroep.

Paulien Damen en Tiuri van Rossum: Experts aan het Woord

Vanuit onze ervaring bij Kyden weet Paulien Damen hoe je aan de slag gaat met welzijnsbeleid en implementatie. Dit vraagt om inzicht in de behoeftes van medewerkers en daarbinnen strategische keuzes over een intern aanbod en externe uitbesteding.

Nieuwe leveranciers in het wellbeing-veld ontstaan als paddenstoelen uit de grond. De strategie duidelijk formuleren en een passende leveranciersboog inrichten helpt om te starten. Dit gaat ook over welke data en beheerstructuren nodig zijn om beleid succesvol te ondersteunen en het meten van de impact van interventies. Kyden kijkt daarbij naar het toepassen van bewezen methodologieën, toepasbaar gemaakt voor specifieke klanten. De ervaring in HR Sourcing, Employee Experience en het opstellen van een passend HR TOM komt daar zeker tot zijn recht.

Paulien Damen: “Inzicht in de uitdagingen van medewerkers en een heldere visie als werkgever hierop, vormen een mooie basis van welzijn binnen de organisatie. Hierin blijven hangen is echter wel het laatste wat je wil – durf inzicht en visie op te bouwen terwijl je aan de slag bent met nieuwe interventies. Het vinden van momentum om actie te blijven ondernemen is hierbij belangrijk. De MDIEU subsidie inzetten biedt een uitstekend momentum om met weer nieuwe stappen en ambities te starten. Daarbij is het uitgangspunt dat er in iedere organisatie al heel veel is – en dat verscherping van beleid, interventies en doelgroepen veel effect heeft.”

Tiuri van Rossum, is expert in de ondersteuning van jonge ouders en gezinsvriendelijk werkgeverschap, begrijpt als geen ander hoe je met deze groep in dialoog moet gaan en beleid relevant maakt voor deze specifieke doelgroep. Hij onderstreept het belang van toegankelijke interventies die echt werken en zet sterk in op preventie en een proactieve benadering. Tiuri benadrukt dat deze groep op een cruciaal punt in hun carrière nieuwe prioriteiten ervaart - in transitie is - en de gevolgen voorspelbaar zijn. Tijdsbeleving van jonge ouders is bijvoorbeeld anders—ze denken in termen van weken en dagen in plaats van jaren. Dit soort inzichten zijn cruciaal voor het aanpassen van HR-processen, zoals de cycli van voortgangsgesprekken, om beter aan te sluiten bij specifieke behoeften. Kleine aanpassingen hebben hierbij vaak een grote impact.

Praktische Toepassingen voor Werkende Ouders

Door zulke interventies slim en contextueel in te bedden binnen een organisatie, kunnen we niet alleen welzijn verbeteren, maar ook bijdragen aan een hogere productiviteit en werktevredenheid. Dit is de sleutel tot een gezonde balans tussen werk en privéleven: essentieel voor het behoud van een gelukkig en effectief personeelsbestand.

Conclusie

Als jouw bedrijf worstelt met het ontwikkelen van een doeltreffend welzijnsbeleid, is het van cruciaal belang om vanuit een sterke basis te werken. Begin met een duidelijke visie, engageer experts en gebruik concrete data om je beslissingen te sturen. Alleen zo kun je een omgeving creëren waarin elke werknemer—ongeacht de levensfase of persoonlijke uitdagingen—kan floreren.

 

Wil je meer weten over hoe je slimmer aan de slag gaat met medewerkerswelzijn? Ga vooral in gesprek met Paulien Damen (Kyden) en Tiuri van Rossum (Praktijk Gelijkwaardig Ouderschap) om je te laten inspireren. Op donderdag 13 juni (12.15-13.00 uur) vindt er een webinar plaats specifiek over de MDIEU. Klik op deze link om je aan te melden. https://www.kyden.com/aanmeldpagina-webinar-mdieu

Paulien Damen-1
Paulien Damen
Consultant