Hoe kan je bijdragen aan een oplossing tijdens een conflict?

1 min leestijd
september 23

Als je een conflict ziet op de werkvloer kan je optreden als bemiddelaar. Je helpt de betrokken partijen met het oplossen van een conflict om ze tot elkaar te brengen. Het is van belang dat er een oplossing wordt gecreëerd waar beide partijen akkoord mee zijn. 

 

Fase 1. Gesprek hebben over het gesprek

Ga het gesprek aan over het gesprek. Een hulpmiddel kan zijn dat je aan de hand van deze methode het gesprek aangaat:

  • Ik zie dit gebeuren – leg uit wat je hebt gemerkt de afgelopen tijd
  • Het gevolg daarvan is – leg uit wat het gevolg is van de ongewenste situatie 
  • Het gewenste resultaat – leg vervolgens uit wat je graag wilt zien en bespreek ook hoe je dit voor je ziet 

Fase 2. Verschil intentie en impact op iemand anders

Het is belangrijk om tijdens een gesprek met beide partijen te achterhalen wat de intentie was van de ene persoon en wat voor impact dat had op de ander.

Het is vaak in een conflict dat de een niet weet wat de ander veroorzaakt. Het kan een onderliggende reden hebben waarom de ander zo heftig reageert. Ga in gesprek en zorg dat duidelijk wordt wat de intentie is en wat voor impact het heeft op de ander. 

 

Fase 3. Van schuld naar bijdrage gesprek

Als er 2 personen betrokken zijn bij een conflict, spelen beide een rol in het conflict. Met bemiddeling zorg je ervoor dat er niet een persoon de schuld krijgt van het ontstaan van het conflict, maar probeer je gezamenlijk juist achter de onderliggende oorzaak te komen.

Ga in gesprek hoe beide personen het conflict ervaren. Kijk er objectief tegen aan. Bekijk goed wie wat voor aandeel had in het project. 

Het is van belang om check-vragen te stellen tijdens het gesprek. Als bemiddelaar luister je goed naar beide partijen en zorg je ervoor dat ze zich gehoord voelen. Door de check-vragen te stellen weet je hoe de personen zich voelen tijdens het gesprek en kun je daarop anticiperen. 

Als alles is uitgepraat en jullie samen tot een oplossing zijn gekomen is het belangrijk om een volgend conflict te voorkomen. Dit kan je doen om communicatieregels op te stellen binnen het team. 

 

Carole Huntjens-2
Carole Huntjens
Business Unit Lead Trainingen